دوره تسلط بر مذاکره

دوره تسلط بر مذاکره یکی از بهترین دوره هایی است که در اصفهان به صورت حضوری برگزار می‌شود.