فروش، شاهرگ کسب و کار

 آقای میکالوویچ به عنوان یک مشاور فروش، در هرم سلسله نیازهای کسب و کار اینگونه بیان می‌کند که یک کسب و کار اول باید فروش خود را بالا ببرد و سپس به دنبال استخدام نیروهای جدید یا هر کار دیگری باشد.    آقای پیتر دراکر، پدرعلم مدیریت می‌گوید: مهم‌ترین بخش کسب و کار ایجاد و […]