دوره عمر سازمان

دوره عمر سازمان شما کجاست؟ وقتی شرکتی از من درخواست مشاور…

ده نکته کلیدی از داووس 2024

  جدیدترین مقاله از شرکت مشاوره مدیریت مکنزی 21 ژانوی…

Business Model Canvas

بوم مدل کسب و کار یک طرح کلی از کسب و کار است که به صاحبان ای…

هرم نیازهای کسب و کار

هرم نیازها، یک سیستم برای اولویت‌بندی وظایف در کسب و کار است که توسط مایک میکالوویچ نویسنده کسب و کار در کتاب Fix This Next معرفی شده است. درک ساز و کار این سیستم یک امتیاز ویژه برای صاحبان کسب و کار ایجاد می‌کند.