ده نکته کلیدی از داووس 2024

  جدیدترین مقاله از شرکت مشاوره مدیریت مکنزی 21 ژانوی…

Business Model Canvas

بوم مدل کسب و کار یک طرح کلی از کسب و کار است که به صاحبان ای…

هرم نیازهای کسب و کار

هرم نیازها، یک سیستم برای اولویت‌بندی وظایف در کسب و کار است که توسط مایک میکالوویچ نویسنده کسب و کار در کتاب Fix This Next معرفی شده است. درک ساز و کار این سیستم یک امتیاز ویژه برای صاحبان کسب و کار ایجاد می‌کند.