دوره عمر سازمان

دوره عمر سازمان شما کجاست؟ وقتی شرکتی از من درخواست مشاوره می‌کند، چند جلسه اول را به شنیدن صحبتهایش اختصاص می‌دهم. در این صحبت‌ها به موارد زیادی می‌پردازم. یکی از مهمترین بخش‌ها مشخص شدن جایگاه آن کسب و کار در دوره عمر سازمان است. این نکته بسیار مهم است که یک کسب و کار در […]