وبینار هدف‌گذاری و مدیریت زمان

اگر مدت‌ها در آرزوی یک هدف‌گذاری مطمئن هستید ولی نمی‌دانید از کجا شروع کنید، یا به دوره‌های مختلف رفته‌اید ولی کلافه شده‌اید؛ این ویدئوهای کاملا کاربردی و تجربه محور را مشاهده کنید.

زمان برگزاری: برگزار شده است

اگر مدیر هستید و فقط کارهای روزمره‌ انجام می‌دهید

به دستورالعمل‌های کاملا کاربردی و امتحان شده این وبینار توجه کنید.